Góc nhìn khác về sự minh bạch, trách nhiệm và các thước đo quản lý

Khi chúng ta minh bạch trong các thông tin truyền tải, các phần thưởng mục tiêu công việc, các hiệu suất, chúng ta có xu hướng chỉ tập trung vào những thứ đó mà bỏ qua tất cả những việc còn lại.

Khi chúng ta có trách nhiệm, nghĩa là chúng ta biết trách nhiệm thuộc về ai, sai sót thuộc về ai, quy được trách nhiệm cho ai.

Các thước đo, hệ thống, góp phần tạo ra nhiều nguồn lực thừa thãi, giảm tính gắn kết giữa mọi người với nhau, và giới hạn khả năng sáng tạo cũng như khả năng vượt năng suất của mỗi người.

Xét theo một góc nhìn nào đó, và đa phần phù hợp (và có phần lý tưởng) với mô hình quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ: Mọi người phối hợp với nhau là để cùng đạt được thành quả, chứ không phải phân chia rõ ràng công việc và phân chia nguồn lực! Chúng ta cần làm gì?

Chúng ta vẫn minh bạch, vẫn có những thước đo, và vẫn có trách nhiệm. Nhưng mỗi cá nhân cần hiểu rằng:

1. Tình hình kinh doanh đã rất khác, mọi thứ không bao giờ là dễ dàng, nếu chúng ta muốn xây dựng tổ chức, doanh nghiệp, xã hội cho mình, thì đừng bao giờ chỉ bó hẹp trong trách nhiệm công việc của bản thân, hãy phối hợp, cùng nhau đạt được thành quả và kết quả tốt nhất.

2. Chúng ta – tập thể, chỉ làm tốt nhất khi cùng nhau dốc sức hoàn thành mọi việc, hãy giúp đỡ nhau.

Việc trách móc và quy trách nhiệm là những vấn đề tiêu cực, thay vì vậy, hãy luôn đặt câu hỏi:

“Chúng ta làm thế nào để phối hợp tốt với nhau?

Chúng ta làm thế nào để đạt được kết quả?

Xem thêm bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *