Chạy quảng cáo online
Cam kết đơn hàng
Thiết kế in ấn
Định dạng thương hiệu

  • Test 10 ngày – không hiệu quả, không lấy tiền
  • Test 10 ngày – không hiệu quả, không lấy tiền
  • Test 10 ngày – không hiệu quả, không lấy tiền

Who we are

AMPLUZ là một đơn vị Marketing thuê ngoài được tạo ra với sứ mệnh tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo cho Advertiser, Agency và Client. Chúng tôi luôn luôn tìm tòi, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhằm thực hiện hóa sứ mệnh của mình. Tư vấn và triển khai chiến lược Marketing tổng thể cho doanh nghiệp & Giám sát hoạt động truyền thông.

Ampluz

Những kênh quảng cáo thế mạnh

Thế mạnh chuyên môn của Simple Team là Setup và vận hành các kênh Quảng cáo Online. Chúng tôi rất tự tin về mảng kỹ thuật chạy quảng cáo. TikTok là kênh mới nhất Simple Team đang triển khai.

Ampluz Digital Marketing Map

Tại sao nên hợp tác với Ampluz?

  • Triển khai cực tốc độ
  • Cam kết ra đơn hàng
  • Báo cáo chi tiết, minh bạch
  • Test 10 ngày – không hiệu quả không lấy tiền
  • Test 10 ngày – không hiệu quả không lấy tiền
  • Test 10 ngày – không hiệu quả không lấy tiền

Ampluz phù hợp với ai?

Đối tác của Ampluz

Ampluz Chia Sẽ